U saradnji sa Knjigovodstvenom agencijom ZAK doo , u mogućnosti smo da ponudimo ZAK-knjigovodstveno rešenje.
Demo verziju možete skinuti sa ovog linka(DEMO VERZIJA), a sve dodatne informacije možete dobiti putem maila adsteam08@gmail.com ili pozivom na tehničku podrušku firme ZAK, gosp. Zlatan Tajić, mob 063/813-66-42 ili na mail zlatan@zakdoo.co.rs.

Sa ove stranice možete da skinete blanko dokumenta.(u pripremi dokumentacija)

Narodna banka Srbije