ADS TEAM – Vam nudi usluge vođenja poslovnih knjiga za sve vrste privrednih društava i preduzetnika po prostom ili dvojnom knjigovodstvu, kao i za paušalne agencije odnosno radnje.


Ko su naši klijenti – oblik organizovanja :

*pravna lica – mala i srednja (doo,  od,…)
*preduzetnici
*ostala pravna lica (udruženja građana, sportski klubovi, ustanove, skupštine stanara i slično)

Za koje delatnosti pružamo knjigovodstvene usluge:

-proizvodne
-trgovinske (maloprodaja i veleprodaja)
-zanatske
-uslužne
-ugostiteljske

Poreske usluge

-obračun PDV-a
-vođenje poreskih evidencija
-druga savetovanja u vezi poreza

 

Knjigovodstvene usluge

-vođenje glavne knjige i analitičkih evidencija za sve vrste privrednih subjekata
-izrada završnog računa
-obračun amortizacije osnovnih sredstava
-obračun plata i doprinosa
-obračun ugovora o delu i autorskih honorara
-izrada međugodišnjih bilansa,
-druge vrste usluga na bazi specifičnih potreba svakog preduzeća.

Finansijsko savetovanje

-analiza poslovanja i savetovanje u cilju optimizacije procesa i aktivnosti
-analize zvaničnih izveštaja
-analiza troškova i uvođenje kontrolnih mehanizama u cilju redukcije troškova
-pružanje podrške prilikom pregovora sa bankama, fondovima i drugim kreditnim institucijama
-priprema business plana i izveštaja o poslovanju firme
-priprema specifičnih izveštaja o poslovanju za vlasnike kako bi mogli adekvatno da sagledaju performanse svog preduzeć