Ujedinjene Nacije nedavno su objavile rezultate najnovijeg istraživanja o razvoju e-Uprave u svetu. Prema izveštaju koji je objavljen 1. marta 2012. godine, posebno je značajan učinak Srbije, koja je napredovala čak 30 pozicija i dostigla 51. mesto na svetskoj rang listi (od 190 zemalja).

Time je Srbija svrstana među tri zemlje u svetu koje su ostvarile najveći napredak u e-Upravi u protekle dve godine.

Projekti koje je u proteklih nekoliko godina realizovalo Ministarstvo za telekomunikacije, odnosno Uprava za digitalnu agendu, rezultirali su skokom Srbije na rang listi razvijenosti e-Uprave od 30 mesta. Izveštaj i rang listu, svake druge godine, objavljuju Ujedinjene nacije, a Srbija se ove godine svrstala među tri zemlje koje su u prethodne 2 godine napravile najveći napredak i plasirala se na 51 mesto, od 190 zemalja u svetu.

To govori da smo se u ovoj oblasti sasvim približili zemljama EU, od kojih su neke na ovoj rang listi, ostale iza nas. e-Uprava ima veliki značaj za građane i privredu jer omogućava veću efikasnost i transparentnost rada državne administracije i direktno utiče na smanjenje korupcije. U zemljama širom sveta ovoj oblasti poklanja se velika pažnja i izdvajaju velika sredstva kako bi se stanje elektronske uprave unapredilo.

Visok plasman na rang listi razvijenosti e-Uprave iz istih razloga je izuzetno značajan i za strane investitore, koji pri razmatranju ulaganja u našu zemlju analiziraju različite pokazatelje poslovnog okruženja, oslanjajući se, pre svega, na analize međunarodnih organizacija, kao što su UN, Svetska Banka, MMF itd.

„ Digitalna agenda kao strategija za razvoj elektronskih komunikacija i informacionog društva u   predviđa dalje jačanje eUprave i postavlja to kao jedan od razvojnih prioriteta za naredni period, a sve sa ciljem da se našim građanima omogući završavanje svih procedura kao i dobijanje svih dokumentata preko Internta, iz kancelarije, od kuće, 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno, bez odlaska na šaltere i čekanja u redovima“, rekla je Jasna Matić, državna sekretarka za digitalnu agendu.

U zemljama širom sveta ovoj oblasti poklanja se velika pažnja i izdvajaju velika sredstva kako bi se stanje elektronske uprave unapredilo.