Obračun zarada

Dana 13.07.2013. godine stupili su na snagu sledeći pravilnici:

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku

Pravilnici su objavljeni u Službenom Glasniku 61/13. Ovim pravilnicima su:

  • propisani novi obrasci PP OPJ (PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-2, PP OPJ-3, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7, PP OPJ-8)
  • izvršene izmene u obrascima PP OD i PP OD-1
  • propisane nove zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje PP OD-P i PP OD-O
  • propisana poreska prijava na Obrascu PP DSO za porez po odbitku po stopi od 1% za promet sekundarnih sirovina i otpada
  • odložena primena obrazaca OS i OS-1

Najniža mesečna osnovica doprinosa za obračun zarada od 01.05.2013. godine iznosi 20.090 dinara.
Neoporezivi iznos koji se umanjuje iz bruto zarade kao osnovice za plaćanje poreza
od 30.05.2013. godine iznosi 11.000 dinara.
Minimalna zarada po radnom času iznosi 115 dinara za period april 2012 – februar 2013.
Stopa poreza na zarade je smanjena na 10%.
Stopa doprinosa na PIO na teret zaposlenog je povećana na 13%.