Social media marketing

Ko treba da radi marketing na društvenim mrežama?

Marketing društvenih mreža treba da rade obučene osobe, Social Media Marketing menadžeri.
Od Social Media Marketing menadžera se očekuje da bude marketing stručnjak, da poseduje analitičke sposobnosti, da se snalazi dobro kao PR, da poznaje trenutna pravila igre, da je tehnički obučeno lice, da u dovoljnoj meri poznaje IT tematiku, da koristi sve neophodne servise i resurse, da je inovativan i da sme da preuzima rizik koji nosi originalnost i inventivnost.

Teško je naći dobrog Social Media Marketing menadžera, pogotovo ako je u pitanju mala ili srednja kompanija.
Najčešća greška, koje pravi rukovođeća struktura jedne kompanije, je u dodeljivanju dužnosti Social Media Marketing menadžera nekom od postojećih zaposlenih, pri čemu pomenuti najčešće nema adekvatnu edukaciju, da bi kvalitetno mogao da obavlja zadatke koji se od njega očekuju.

Druga greška, po intenzitetu, je nerazumevanje rukovodeće strukture o važnosti Social Media Marketing akcija. Ovo se prevazilazi informisanjem i edukacijom.

Kako pronaći dobrog Social Media Marketing menadžera?

Dobar Social Media Marketing menadžer, koji poznaje sve gore navedene discipline, može da se pronađe.
U tom slučaju poslodavac mora biti spreman da izdvoji značajne svote novca za njegovu platu, ali to je opravdano, jer time plaća kvalitet i rezultate.

Međutim, postoji i drugo rešenje, a to je da angažujete naše stručne timove i Social Media Marketing menadžere, da za Vas rade sve potrebne aktivnosti.
Na ovaj način odmah imate na raspolaganju profesionalca, koji veoma dobro poznaje svoj posao, pri čemu dobijate odlične rezultate, a ne morate da plaćate celokupnu platu, već samo jedan deo. Na ovaj način imate kvalitetno upravljanje SMM aktivnostima, uz minimalne troškove.

Šta pružamo klijentima, u okviru Internet marketing plana?

Izvršavamo sledeće aktivnosti:

– Social Network Driving (SND)
– Social Media Copywriting (SMC)
– Sub-advertising Campaigns
– Social Network Applications (SNA)

Social Network Driving (SND)

Danas je za kompanije, bez obzira na veličinu tržišta koje žele da pokrivaju, važno da znaju da je za razvoj njihovog poslovanja neizostavno njihovo aktivno prisustvo na društvenim mrežama. Sada su najvažnije:

– Google plus,
– Facebook,
– Twitter,
– LinkedIn,
– Flickr i
– YouTube.

Social Network Driving obuhvata aktivnosti vezane za poslovne naloge:

–      Kreiranje i dizajn poslovnih naloga na svim mrežama u skladu sa korporativnim standardima klijenta,
–      Ubacivanje dostavljenog sadržaja na strane:
1. varijanta: kompanija sama postavlja sadržaj na svoj sajt/blog, dostavlja nam linkove ka tim sadržajima, a mi postavljamo prilagođeni sadržaj na  društvenim mrežama
2. varijanta: kompanija nam dostavlja neobrađene informacije i sadržaje (tekst, slike, video), a mi postavljamo dati sadržaj, uz obradu, na korporativni blog i zatim izvodimo akcije na društvenim mrežama
3. varijanta: samostalno vodimo korporativni blog i akcije na društvenim mrežama

Izveštaji se dostavljaju na mesečnom nivou.

Social Network Driving, cene:

Pružanje navedenih usluga pet radnih dana u sedmici (ponedeljak – petak).

Period 1 mesec 3 meseca 6 meseci
Varijanta 1 200 evra 520 evra 950 evra
Varijanta 2 (od) 400 evra 1000 evra 1900 evra
Varijanta 3 (od) 600 evra 1500 evra 2850 evra
*Uslovi plaćanja: 100% iznosa unapred bez obzira na odabrani paket.
**Sve cene su izražene u Evrima, plaćanje je isključivo u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan fakturisanja. U cenu nije uključen PDV
***Napomena: Svi podaci do kojih dođemo za vreme i u vezi obavljanja ugovorenih aktivnosti, a smatraju se poslovnom tajnom klijenta ostaju poverljivi i neće se prosleđivati trećim licima.

 

Social Media Copywriting (SMC)

Ukupne marketing aktivnosti kompanije i/ili brenda moraju biti međusobno usklađene kako bi zajedno činile integrisanu celinu i tako proizvele najbolje efekte. Ali, to ne znači da se promotivne poruke mogu jednostavno kopirati i prenositi u istom obliku putem različitih medija potrošačima i fanovima. Svaki medij, svaki oblik komuniciranja ima svoje specifičnosti, pa tako i društveni mediji.

Sve to zahteva prilagođavanja osnovne promotivne poruke, a neretko i kreiranje poruka specijalno za fanove na društvenim mrežama. Tako je Social Media Copywriting postala važna aktivnost za kompanije i nije svejedno ko će je obavljati.

Onaj ko piše tekstove za određene društvene medije mora jako dobro da poznaje filozofiju, osnove, stil, karakteristike i standarde date kompanije ili brenda. Istovremeno mora veoma dobro da poznaje specifičnosti svake društvene mreže, tehničke mogućnosti plasiranja poruka i mogućnosti praćenja, merenja njihovih efekata na društvenim mrežama.

Sub-advertising Campaigns

Broj aktivnih fanova kompanije na društvenim mrežama direktno zavisi od zanimljivosti i intenziteta marketing aktivnosti na njihovim stranama. Fanovi poštuju aktivnosti koje pružaju korisne informacije.

Ove aktivnosti moraju biti usklađene sa ostalim marketing aktivnostima kompanije, ali su ponekad toliko specifične da ih je potrebno posebno planirati i sprovoditi.

Glavni nosioci Sub-advertising kampanja su Google i Facebook.

Cena usluge – Sub-advertising Campaigns: po dogovoru

Social Network Applications (SNA)

Pošto je gužva na tržištu, svaka specifičnost koja će učiniti kompaniju različitiom od konkurencije veoma je vredna.

Promocija kompanije putem aplikacija na društvenim medijima podrazumeva implementaciju namenskih aplikacija, koje služe za čistu zabavu ili zadovoljavaju neka očekivanja i potrebe obožavalaca kompanije.

Cena usluge – Social Network Applications: po dogovoru

Naručivanje i informacije

Ako želite da Vam radmo marketing na društvenim mrežama, kontaktirajte nas, pa da Vam unapredimo poslovanje. Pošaljite Vaše poslovne zahteve na sledeće adrese:  e-mail: office@adsteam.info  ili telfonom +381618029579