Ključ uspeha web sajta

Posted on Posted in Razno

Ključ uspeha Ključ uspeha jednog sajta je pravilna optimizacija, takođe poznata kao SEO (Search Engine Optimization). SEO optimizacija sajta znaci da puno vise ljudi vidi vašu ponudu usluga, ili proizvoda. Osigurajte se da SEO radi za Vas. Danas je internet okruženje sa svojim brzim promenama ozbiljan izazov, naćin na koji ljudi koriste web se brzo menja, zato i SEO tehnike […]

ManageFB ultimativni alat za marketing rad sa Facebook biznis stranicama

Posted on Leave a commentPosted in Razno

Facebook je u poslednjih 5 godina postao društvena mreža na kojoj se okuplja najveći broj ljudi, kako u svetu, tako i kod nas. Istraživanja pokazuju da će pomenuta društvena mreža i u budućnosti biti vodeća, ali ne samo kada su upitanju krajnji korisnici – obična fizička lica, već i kada je reč o pravnim subjektima. Zapravo, već sada kada se […]

Obračun zarada

Posted on Posted in Razno

Obračun zarada Dana 13.07.2013. godine stupili su na snagu sledeći pravilnici: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po […]

ManageFb – naj bolje rešenje za fb stranice

Posted on Leave a commentPosted in Razno

Manage  FB – skup alata i aplikacija koja mogu nam pomoci u kvalitetnijoj promociji Vaše kompanije putem Facebook socialne mreže. Jačanje brenda i upoređivanje sa konkurencijom . Osnovni motivi su kvalitetno kreiranje i vođenje kampanje, kompletna analiza kampanje, promovisanje kampanje.   Alati koje su pripremili za vas  : Administrativni nalog: Sistem za lako kreiranje saržaja, kontrolu korisnika, kompletnu administraciju vaše stranice […]

Marketing na društvenim mrežama

Posted on Posted in Razno, Web dizajn

Social media marketing Ko treba da radi marketing na društvenim mrežama? Marketing društvenih mreža treba da rade obučene osobe, Social Media Marketing menadžeri. Od Social Media Marketing menadžera se očekuje da bude marketing stručnjak, da poseduje analitičke sposobnosti, da se snalazi dobro kao PR, da poznaje trenutna pravila igre, da je tehnički obučeno lice, da u dovoljnoj meri poznaje IT tematiku, da koristi […]